Izgradnja kanalizacijskog sustava

Reference

Kliknuti na link za detaljni pregled

  • - Fekalna kanalizacija grada Solina-izvođenje kompletnih radova na izgradnji gravitacijskih kolektora , dužina kolektora L=8,1 km i izgradnja crpne stanice Starine
  • - Izgradnja gravitacijskog kolektora kanalizacijskog sustava Supetar u dužini L= 4,1 km
  • - Izvođenje kompletnih radova na izgradnji gravitacijskog Kolektora Zapadne Bilice
  • - Izgradnja gravitacijskog kolektora i crpne stanice Žnjan 1 u Splitu
  • - Izgradnja kanalizacijskih cjevovoda u zamjenskim cestama OS 11 i OS 12 , kanalizacijski sustav naselja Dugopolje i Klis – izvođenje radova na izgradnji gravitacijskih kolektora
  • - Sustav odvodnje otpadnih voda Omiš- Podsustav Omiš-ISTOČNI kolektor- izgradnja gravitacijskih kolektora i crpne stanice sustava odvodnje otpadnih voda