O nama - Cestar d.o.o.

CESTAR d.o.o. Split je građevinsko poduzeće osnovano u mjesecu kolovozu 1948 godine kao ustanova sa samostalnim financiranjem, da bi se 1954.godine formirala kao poduzeće.

Temeljeći svoj razvoj na bogatoj graditeljskoj tradiciji društvo Cestar Split se niz godina razvijalo izvodeći građevinske radove u području niskogradnje, a posebno se specijalizirala za izgradnju I rekonstrukciju cesta, , ulica, trgova i ostalih prometnih objekata,održavanje prometnica, isporuku I ugradnju vertikalne I horizontalne signalizacije , izgradnju mostova,nadvožnjaka, podvožnjaka , izgradnja I rekonstrukcija propusta, kanalizacijskih sustava , vodoopskrbe te ostalih objekata hidrogradnje i ostale infrastrukture.

Danas tvrtka Cestar broji preko 200 zaposlenih, uglavnom visokostručnih i visokokvalificiranih kadrova. Uz kvalitetnu radnu snagu Cestar posjeduje i najsuvremeniju mehanizaciju za izgradnju cesta, asfaltnu bazu kapaciteta 100t/h , kompletnu tehnološku cjelinu za proizvodnju betona, laboratorij za ispitivanje kvalitete asfalta i asfaltnih mješavina , građevinsku mehanizaciju od 70-ak građevinskih strojeva raznih namjena( Bageri, kombinirke, buldozeri, grejderi , valjci, finišeri, dizalice ,autodizalice, kompletna prometna oprema )i vozni park od 80 radnih jedinica( nosivosti od 5-30 t).

Težeći od prvih dana da tržištu ponudi cjelovit i gotov proizvod, društvo Cestar d.o.o. Split je razvilo sve djelatnosti koje su potrebne da bi uspješno izvodilo radove za koje je specijalizirano. Sa ciljem postizanja maksimalne uspješnosti poslovanja društvo Cestar d.o.o. Split> organizirano je kroz sustav poslovnih jedinica i podružnica čije aktivnosti objedinjava i koordinira Uprava društva uz pomoć pojedinih službi. Uspostavljena organiziranost omogućuje izvođenje radova u opsegu od sitnih usluga do najvećih objekata niskogradnje. Primjenjujući uvijek najnovija dostignuća znanosti i struke i posvećujući posebnu pažnju kvaliteti građenja društvo Cestar je steklo ugled i osvojilo većinu tržišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji i šire.

Društvo Cestar d.o.o. Split je tehnološki i organizacijski moderno trgovačko društvo spremno da obavi i najsloženije građevinske radove , a pogotovo radove vezane za niskogradnju i slične djelatnosti. Rješenjem Ministrastva zaštite okoliša ,prostornog uređenja I graditeljstva Republike Hrvatske društvo Cestar posjeduje LICENCU za obavljanje djelatnosti građenja visoko pozicionirane skupine B.

Društvo Cestar d.o.o. Split ima i certifikat za sustav upravljanja ISO 9001:2000 i Certifikat za sustav upravljanja ISO 14001:2004

Certifikati

Izdvojene reference

Temeljeći svoj razvoj na bogatoj graditeljskoj tradiciji društvo CESTAR Split se niz godina razvijalo izvodeći građevinske radove u području niskogradnje, a posebno se specijalizirala za izgradnju, rekonstrukciju te održavanje autocesta....

Rekonstrukcija državne ceste D 8, kroz Kaštela

Rekonstrukcija državne ceste D 8, kroz Kaštela

Izgradnja ulice dr.Franje Tuđmana u Solinu

Izgradnja ulice dr.Franje Tuđmana u Solinu

Rotor Lora

Rotor Lora

Izgradnja ulice dr.Franje Tuđmana u Solinu

Izgradnja brze cesta Solin-Klis-Sinj(A 1) , Poddionica: čvor Grlo-čvor Podi

Izgradnja ulice dr.Franje Tuđmana u Solinu

Komunalno uređenje Matejuške