Trenutno izvodimo

Kliknuti na link za detaljni pregled

 • - Izgradnja Sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter , Crpna stanica Murter s tlačnim cjevovodom I gravitacijskim kolektorima
 • - Poboljšanje sustava vodoopskrbe I odvodnje I izgradnje uređaja za pročišćavanje voda u općini Knin - Izgradnja vodoopskrbe I kanalizacijske mreže grada Knina
 • - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Marini
 • - Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrižja Ulice Domovinskog rata)_Mažuranićevo šetalište – Gundulićeva ulica u Splitu
 • - Izgradnja vodospreme I crpne stanice Boraja
 • - Izgradnja kanalizacijskog kolektora s crpnim stanicama I uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novigrada, III faza,II etapa
 • - Komunalno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Dicmo
 • - Komunalno održavanje javnih površina I nerazvrstanih cesta na području Općine Okrug
 • - Ugradnja prometne signalizacije I opreme na županijskim I lokalnim cestama na području otoka Korčule I grada Ploča
 • - Rekonstrukcija ŽC 6161 - Ratac - Postira
 • - Izgradnja Trga u centru Dugopolja
 • - Izgradnja komunalne infrastrukture GPZ Balun - Vrpolje - Nerežišće